تست راست و چپ مغز
  • راست مغز یا چپ مغز

    تست: آیا شما از مغز راست تان بیشتر استفاده می‌کنید یا از مغز چپ تان؟ - کودکان از زمانی که به دنیا می‌آیند ...

    تست: آیا شما از مغز راست تان بیشتر استفاده می‌کنید یا از مغز چپ تان؟ - کودکان از زمانی که به دنیا می‌آیند، به‌طور طبیعی از دو نیم‌کره استفاده می‌کنند، اما به‌مرورزمان فعالیت ها یی که تشویق به انجام آن ...

    بیشتر بخوانید