حيوان خانگي
 • از دست دادن حیوان خانگی

  هنگامی که فرزندم حیوان خانگی مانند سگ، گربه، پرنده، ماهی و یا همسترش را از دست میدهد، چه کنیم و با او چه ...

  هنگامی که فرزندم حیوان خانگی مانند سگ، گربه، پرنده، ماهی و یا همسترش را از دست میدهد، چه کنیم و با او چه برخوردی کنیم؟ آیا تنها به علت نگرانی از مشکلات روحی بعد از این اتفاق، برای فرزندم حیوان خانگی ن ...

  بیشتر بخوانید
 • حیوان خانگی

   حیوان خانگی بر روی فرزندان چه تاثیراتی میتواند داشته باشد؟   نگهداری از یک حیوان خانگی مناسب با شرا ...

   حیوان خانگی بر روی فرزندان چه تاثیراتی میتواند داشته باشد؟   نگهداری از یک حیوان خانگی مناسب با شرایط، مخصوصاً برای خانواده های تک فرزندی می تواند در رشد و شکوفایی فرزندان سهم بسزایی داشته باشد، ...

  بیشتر بخوانید