همدردی
 • جان گاتمن تست

  "جان گاتمن تست" یا  "تست تشخیص متد  والد گری"  : لطفا به سوالها اولین جوابی که به نظرتان میآید را پاسخ ده ...

  "جان گاتمن تست" یا  "تست تشخیص متد  والد گری"  : لطفا به سوالها اولین جوابی که به نظرتان میآید را پاسخ دهید، نتیجه بسیار جالب است. 1- بچه ها مسائل کمی برای ناراحت شدن دارند. درست               غلط 2- ...

  بیشتر بخوانید
 • از دست دادن حیوان خانگی

  هنگامی که فرزندم حیوان خانگی مانند سگ، گربه، پرنده، ماهی و یا همسترش را از دست میدهد، چه کنیم و با او چه ...

  هنگامی که فرزندم حیوان خانگی مانند سگ، گربه، پرنده، ماهی و یا همسترش را از دست میدهد، چه کنیم و با او چه برخوردی کنیم؟ آیا تنها به علت نگرانی از مشکلات روحی بعد از این اتفاق، برای فرزندم حیوان خانگی ن ...

  بیشتر بخوانید
 • با فرزند خجالتی ام چه کنم؟

  - آیا فرزند شما با ورود به جمع، خود را پشت شما مخفی میکند؟ - آیا فرزند شما، خود را در برابر آدمهای جدید پ ...

  - آیا فرزند شما با ورود به جمع، خود را پشت شما مخفی میکند؟ - آیا فرزند شما، خود را در برابر آدمهای جدید پنهان می کند و از سلام کردن امتناع می کند؟ - آبا فرزند نوجوان شما از هنرنمایی کردن در جمع خجالت ...

  بیشتر بخوانید